Om Bessaker

Bessaker
Bessaker

Bessaker er en bygd i Åfjord kommune nord i Trøndelag fylke. Stedet har rundt 180 innbyggere, barnehage, nærbutikk, kro, treningssenter, dyreklinikk, og et aktivt foreningsliv. Bessaker var tidligere fast anløpssted for Hurtigruten. Fiskefestivalen arrangeres hver sommer den 3. helga i juli. Dette har blitt bygdas store fellesløft og samler på tusenvis av mennesker. Første gang arrangert i 1979.

Bessaker er også kjent for fiskeferie, dykking, den gode gjestfriheten og uberørt natur. Her i området ligger fjellene helt ut i havet, fjordene er relativt korte og skjærgården smal. Det er allikevel et åpent kystlandskap med tallrike øyer og vidt utsyn. Flere små og store øyer ligger som en skjerm mot storhavet noen få kilometer ut fra fastlandet. Dette gir et utmerket båtliv med rikelige forekomster av fisk og rolige farvann.

Fra strandlinja stiger fjellene relativt bratt opp mot skogfrie fjellpartier på 300 til 500 meters høyde. Disse fjellpartiene brytes opp av mange korte elvedaler med skogkledde lier. I tillegg er mange små og mellomstore vann og myrområder spredd utover landskapet. Mulighetene for naturopplevelser er mange.

Sommeren 2007 og 2008 ble Bessakerfjellet vindpark bygget av TrønderEnergi på Bessakerfjellet. Parken har 25 vindmøller. På toppen er «Møllestua» blitt et yndet turmål. Den er åpen for alle. Utsikten derfra må bare oppleves.

Bessaker havn på Løaholmen, er en stor næringssatsing i Åfjord. I sjøarealet på den ene siden er det dypvannskai, og på andre siden marina-og småbåtanlegg i et skjermet basseng. Det er gang- og sykkelveg langs Fv15 fra krysset ved Bessaker sentrum til Bjørgan.

Bessaker er en bygd i Åfjord kommune nord i Trøndelag fylke. Stedet har rundt 180 innbyggere, barnehage, nærbutikk, kro, treningssenter, dyreklinikk, og et aktivt foreningsliv.

Bessaker var tidligere fast anløpssted for Hurtigruten. Fiskefestivalen arrangeres hver sommer den 3. helga i juli. Dette har blitt bygdas store fellesløft og samler på tusenvis av mennesker. Første gang arrangert i 1979.

Bessaker er også kjent for fiskeferie, dykking, den gode gjestfriheten og uberørt natur. Stedet ligger ved skipsleia ut mot havet, men beskyttet fra storhavet av øyer, holmer og skjær. Mulighetene for naturopplevelser er mange.

Sommeren 2007 og 2008 ble Bessakerfjellet vindpark bygget av TrønderEnergi på Bessakerfjellet. Parken har 25 vindmøller. På toppen er «Møllestua» blitt et yndet turmål. Den er åpen for alle. Utsikten derfra må bare oppleves.

Bessaker havn på Løaholmen, er en stor næringssatsing i Åfjord.  I sjøarealet på den ene siden er det dypvannskai, og på andre siden marina-og småbåtanlegg i et skjermet basseng. Det er gang- og sykkelveg langs Fv15 fra krysset ved Bessaker sentrum til Bjørgan.