Sikkerhet på sjøen

 • Følg alltid den nyeste værmelding! Kjør bare ut på sjøen når det er fint og rolig! Husk, værvarslet kan ta feil!

 • For hver person må en redningsvest være om bord!

 • Mobiltelefonen, som trolig er de viktigste hjelpemiddelet, må oppbevares i en vanntett pose og må alltid være raskt tilgjengelig.

 • Kjør ikke alene på sjøen!

 • Hvis det er mulig, dra helst i lag med flere båter!

 • Bruk bare de synlige veier på GPS, og hold deg borte fra grunt vann!

 • Husk navn eller posisjoner for fiskeplasser nøyaktig!

 • Alkohol hører ikke til i båten!

 • Ta hensyn til vektfordeling i båten!

 • Vis respekt for havet, og hør på den lokale befolkningen!

 • Ha alltid med nok drivstoff!

Sikkerhet på guidet tur

Ombord fartøyet er skli, fall og klemskader den største risikoen, derfor er det viktig å være oppmerksom når for eksempel fartøyet utfører krappe bevegelser, dekket er glatt og det er dårlige værforhold. Det er også viktig å holde bagasje unna veien for salongdørk. I tillegg vil kapteinen gjøre en vurdering og si ifra når man bør holde seg sittende. Ombord fartøyet skal redningsvest brukes til enhver tid.

På sjøen kan det forekomme uforutsette situasjoner som personskade, mann over bord, brann, kollisjon, grunnberøring og evakuering. Derfor er det viktig å vite hvordan man skal forholde seg i slike situasjoner. Ved personskade utføres nødvendig førstehjelp til lege er tilgjengelig. Hjelp kan kontaktes gjennom telefon eller VHF. Fartøyet har egen medisinkiste som kan anvendes. Når det observeres at en person faller over bord, må en varsle straks til skipsfører, søke etter vedkommende og kaste ut livbøye. Ved brann bør slokning startes med en gang. Steng branntilførsel om mulig og få oversikt over om noen kan være stengt inne av brannen.

Mange av disse situasjonene kan føre til evakuering, noe som kapteinen vil gjøre en vurdering på. Da tas livbeltet på og videre beskjed avventes fra kaptein før redningsflåte tas i bruk.

En nøye gjennomgang av sikkerhetsrutiner blir holdt før avgang for hver guidet tur.

Værvarsel