Nytt år og nye gjester!

Det nye året begynte med nye gjester som snart fikk en flott fangst. Petri Heil.