Hvilket utstyr bør du bruke?

Stenger og sneller

De fleste sportsfiskere har med for mye fiskestenger og sluk. Og så blir pakket så mye i båten at man knapt kan bevege seg ennå. Dette gjør at fiskegleden, men også sikkerheten om bord er raskt kompromittert.

Med en lett stang til kasting, vekt 100g, og en riktig dimensjonert snelle (snørekapasitet 200m – 300m) og en kraftigere stang til 30lbs med passende snelle (snørekapasitet 500m – 600m) er nok for å dekke nesten alle situasjoner. Lengden av stangen er et spørsmål om smak og behag, og kan variere mellom 1,60 m og 3 m. Det bør huskes bare, jo lenger spaken jo større er kraften som er nødvendig for å få opp fisken.

Hvis det blir litt mer spesielt, og du vil fiske laks/sjøørret eller i dyphavet, må utstyret utvides litt. For salmonider er det å anbefale 60g kastevekt og for dyphavet stenger til 50lbs (passende sneller).

Sluk

Slukboksen skal ikke være for full. Dette fører bare til permanent slukskifting, men vanligvis ikke til mere fisk. Pilk mellom 80g og 400g skal være om bord. Påhenger som Gummimakk er et spørsmål om smak, men også her er mindre mer. Gummi fisk bør være i hvert fiskeutstyr av en moderne sportfisker. Størrelsene bør, avhengig av mål fisk, være mellom 15cm og 30cm og et vekt mellom 50g og 400g. Hvis du liker å fiske med naturlig agn, bør du ha noen systemer i de allerede nevnte størrelser/vekter.

Slukfarger spiller ofte ikke en primær rolle. Gode farger er: hvit, svart, pink, motorolje, og sild…

Små deler

Under ingen omstendigheter skal man prøve å spare penger på de småe deler som virvler, karabinkrok, snapringer eller kroker. Det er allerede ofte lagret fra produsent av lav qualitet. Disse må da nødvendigvis erstattes av kvalitetsvarer.

Ingenting er verre enn å miste sin drømme fisk pga en billig virvel eller snapring! Og fisken som deretter dør pga det, er ikke noe “fair play” heller! En klepp eller annen brukbar hjelpemiddel gjører utstyret fullstendig.